Föräldrakooperativet Karamellen Ek För

Hallands län

Information

I Kungsbacka finns det ett Ekonomisk förening som heter Föräldrakooperativet Karamellen Ek För. Det finns flera bolag som liknar Föräldrakooperativet Karamellen Ek För i Hallands län. Kungsbacka är verksamma för att främja bolagandet i kommunen.

Sedan 1990-10-25 så har Föräldrakooperativet Karamellen Ek För varit registrerat. Idag är Föräldrakooperativet Karamellen Ek För och det finns fler bolag som är det i Kungsbacka.

Vill man komma i kontakt med Föräldrakooperativet Karamellen Ek För så kan man gör det genom att posta ett brev till Kumlabacken 7, 439 53, Åsa. Vi ni istället prata med Föräldrakooperativet Karamellen Ek För så kan ni göra det på 0340-656460.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utan vinstsyfte driva ett daghem i kooperativ form för medlemmarnas egna barn. Daghemmets pedagogiska inriktning skall överensstämma med samhällets övergripande mål för förskole- och fritidsverksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för bolaget är idag Gustafsson, Klas Arne David som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Thomas Robie som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Persbratt, Lena Katarina som är född 1965 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Rolf Anders som är född 1972 och har titeln Ordinarie ledamot, Heiden, Cornelia Susanne som är född 1972 och har titeln Suppleant, Yngve, Ingrid Ann-Charlotte som är född 1973 och har titeln Suppleant.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Magnusson, Thomas Robie -Svensson, Rolf Anders .

Föräldrakooperativet Karamellen Ek För har 716408-3516 som sitt organisationsnummer.