Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra

Hallands län

Information

Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Kungsbacka som är den kommunen där Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra finns. I Kungsbacka så finns det många olika Bostadsrättsförening och i Hallands län så finns det ännu fler Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra tillhör verksamheterstypen Bostadsrättsförening och verksamheten har ej F-skatt. Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra så kan ni göra det genom att skicka er post till Skördev. 70, 434 40, Kungsbacka men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0300-12297.

Kungsbacka arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra har idag 716442-2193 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upp- låta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslä- genhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i förening- en som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

I Bostadsrättsföreningen Tölö Villastad Södra så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Blom, Kent Ove som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Forsberg, Anna Maria som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Georgiev, Toni som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Frivold, Bjarne Gunnar som är född 1944 och har titeln Suppleant, Nilsson, Jan Michael som är född 1968 och har titeln Suppleant, .