Bostadsrättsföreningen Tärnan

Hallands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kungsbacka och Bostadsrättsföreningen Tärnan är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Bostadsrättsföreningen Tärnan är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Tärnan är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Tärnan är ett Bostadsrättsförening och skapades 1944-04-05. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Kungsbacka där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Bostadsrättsföreningen Tärnan ska trivas.

I Kungsbacka så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt med- lemmarna till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Tärnan inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Tärnan och det finns flera verksamheter som är det idag i Kungsbacka.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Tärnan så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0300-10806.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Andersson, Barbro Margareta -Carlberg, Rolf Ingemar -Johansson, Lars Gunnar -Nyström, Karl Erik Tore.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Tärnan är Andersson, Barbro Margareta som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Carlberg, Rolf Ingemar som är född 1930 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Lars Gunnar som är född 1978 och har titeln Ordinarie ledamot, Jonasson, Karl Folke Marcus som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Karl Erik Tore som är född 1928 och har titeln Ordinarie ledamot, Rivle, Bertil Henrik som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamotCarlberg, Sofia Linnéa som är född 1987 och har titeln Suppleant, Svensson, Anna Sofia som är född 1985 och har titeln Suppleant, .

Bostadsrättsföreningen Tärnan har 749400-0826 som sitt organisationsnummer.