Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra

Hallands län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Kungsbacka och Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många företag där och Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra är ett Bostadsrättsförening och skapades 1998-11-24. Det finns flera olika företag i Hallands län som är ett stort län. Kungsbacka där företaget finns i jobbar för att företag som Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra ska trivas.

I Kungsbacka så finns det flera olika företag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra och det finns flera företag som är det idag i Kungsbacka.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 031-7711237.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra är Fritzell, Sten Gunnar som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Hanevik, Ulf Krister som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Sven Gustaf som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Ljungblad, Vivi-Ann Kristina som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Per Anders Rickard som är född 1973 och har titeln Ordinarie ledamot, Miholic, Stefan som är född 1972 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsförening Tölö Villastad Östra har 769603-6149 som sitt organisationsnummer.