Niofem Grossister I Samverkan Sverige Ek. för.

Hallands län

Information

I Hallands län så finns Niofem Grossister I Samverkan Sverige Ek. för.. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Kungsbacka här finns det många olika Ekonomisk förening. Niofem Grossister I Samverkan Sverige Ek. för. tillhör bolagstypen "Ekonomisk förening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Hallands län. Kungsbacka jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Hallands län gör att bolag trivs där.

Niofem Grossister I Samverkan Sverige Ek. för. är momsregistrerat sedan2002-06-13 och har organisationsnummer 769608-3216.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 0300-568297 alternativt besöka eller skicka post till Niofem Grossister I Samverkan Sverige Ek. för. på följande adress Faktorv. 11, 434 37, Kungsbacka.

Niofem Grossister I Samverkan Sverige Ek. för. är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 2002-06-13.

I Niofem Grossister I Samverkan Sverige Ek. för. så sitter följande personer i styrelsen: , , , , ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Ändamålet med föreningen är, att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna möjlighet att genom kontinuerligt samarbete vid inköp, försäljning och marknadsföring av dels det vanliga bassortimentet, med förbrukningsvaror till företag, dels särskilt utvalda varor (punktvaror) öka sina avsättningsmöjligheter och sänka sina omkostnader. Föreningen skall härvid arbeta för att finna lämpliga varor och tjänster, vilka lämpar sig för medlemmarnas sortiment, samt att biträda medlemmarna vid affärsplanering, informationstekniksplanering, marknadsplanering, reklamplanering, försäljningsinformation och personalutbildning. Föreningen har vidare att förhandla för medlemmarnas räkning för att erhålla de fördelaktiga priser och villkor i övrigt som kan visa sig möjliga att uppnå, bl.a. på grund av storleken av de inköp som föreningen för medlemmarnas räkning gör eller förmedlar. Föreningen skall utgöra ett centralt samarbetsorgan inom kontorsvaru- pappers- och emballagemarknaden, för anslutna fackhandlare.