Bostadsrättsföreningen Håkansgården

Hallands län

Information

769611-1488 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Håkansgården. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Håkansgården är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Kungsbacka som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Håkansgården finns i.

Bostadsrättsföreningen Håkansgården har varit registrerat sedan 2004-07-14 och det finns flera verksamheter i Hallands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Håkansgården så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Håkansgården är och det finns flera verksamheter i Kungsbacka som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Håkansgården är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Einarsson, Kerstin Anna Karin -Falk, Mia Camilla -Rydfeldt, Tommy Sten Bertil

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Håkansgården så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:
Håkansgårdsg. 129, 434 36, Kungsbacka

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Håkansgården och det är Einarsson, Kerstin Anna Karin som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Falk, Mia Camilla som är född 1970 och har titeln Ordinarie ledamot, Krautwald, Per Albin som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydfeldt, Tommy Sten Bertil som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Jansson, Jan Niklas som är född 1970 och har titeln Suppleant,