Bostadsrättsföreningen Hasselbacken

Hallands län

Information

Bostadsrättsföreningen Hasselbacken är ett av många företag som finns i Kungsbacka. Det är nämligen den kommunen som Bostadsrättsföreningen Hasselbacken finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Bostadsrättsföreningen Hasselbacken som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 2005-05-12.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Målv. 31, 434 92, Vallda. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Bostadsrättsföreningen Hasselbacken så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0300-37900.

Kungsbacka arbetar för att företag som Bostadsrättsföreningen Hasselbacken ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet för Bostadsrättsföreningen Hasselbacken. Det finns flera företag i Hallands län.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder åt med- lemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hasselbacken är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Bostadsrättsföreningen Hasselbacken och det är följande personer, Ahlman, Anita Malgorzata som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Olof Bertil som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Kristiansson, Ove Leopold som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Lorentsson, Dag Inge Sigurd som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Mackay, Amelie Sofia som är född 1967 och har titeln Ordinarie ledamot, Olausson, Leif-Uno som är född 1956 och har titeln Suppleant.Ström, Anders George som är född 1978 och har titeln Suppleant,

Organisationsnummer för Bostadsrättsföreningen Hasselbacken är 769612-5439.