Handelsbolaget Mossens Gård

Hallands län

Information

Handelsbolaget Mossens Gård hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Kungsbacka som är den kommunen där Handelsbolaget Mossens Gård finns. I Kungsbacka så finns det många olika Handelsbolag och i Hallands län så finns det ännu fler Handelsbolag. Handelsbolaget Mossens Gård tillhör verksamheterstypen Handelsbolag och verksamheten har F-skatt vilket Handelsbolaget Mossens Gård har haft sedan 1994-01-01. Handelsbolaget Mossens Gård har funnits sedan och 1987-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Handelsbolaget Mossens Gård så kan ni göra det genom att skicka er post till Mossen Apelrödsv. 228, 439 91, Onsala men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på .

Kungsbacka arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler verksamheter.

Handelsbolaget Mossens Gård har idag 916553-3267 som sitt organisationummer.

; Firman tecknas av bolagsmännen var för sig. är den som för stunden ansvarar för Handelsbolaget Mossens Gård

Jordbruk o bärodling samt körslor.

I Handelsbolaget Mossens Gård så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Eriksson, Erik Gösta Sigurd som är född 1933 och har titeln Bolagsman, Eriksson, Gösta Thomas som är född 1962 och har titeln Bolagsman, Eriksson, Jan Erik Peter som är född 1966 och har titeln Bolagsman, Eriksson, Ritva Terrervo som är född 1939 och har titeln Bolagsman, .