Kungsdata Aktiebolag

Hallands län

Information

Aktiebolag finns det flera av i Kungsbacka och Kungsdata Aktiebolag är ett av dem. Hallands län är ett stort län där det finns många verksamheter där och Kungsdata Aktiebolag är ett av dem. Statusen för Kungsdata Aktiebolag är att Bolaget är aktivt.

Kungsdata Aktiebolag är ett Aktiebolag och skapades 1961-02-07. Det finns flera olika verksamheter i Hallands län som är ett stort län. Kungsbacka där verksamheten finns i jobbar för att verksamheter som Kungsdata Aktiebolag ska trivas.

Kungsdata Aktiebolag är F-skattregistrerat och det har de varit sedan 1998-01-01. I Kungsbacka så finns det flera olika verksamheter som är F-skattregistrerade.

Bolaget skall bedriva rådgivning och konsultverksamhet i Sverige och utomlands inom data, redovisning, finansiering, organisation, ledning och planering samt sälja kamerala och administrativa tjänster, förvärva och förvalta fast egendom, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte driva sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om kreditmarknadsbolag.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Kungsdata Aktiebolag är momsregistrerat och det har de varit sedan 1998-01-01.

Idag är Kungsdata Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns flera verksamheter som är det idag i Kungsbacka.

Vill man komma i kontakt med Kungsdata Aktiebolag så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 0300-72959.

Firman tecknas av styrelsen.

De som är på något sätt har med Kungsdata Aktiebolag är Grapenfelt, Hans Olof som är född 1949 och har titeln VD, Grapenfelt, Hans Olof som är född 1949 och har titeln Ordinarie ledamot, Lindesand, Göran som är född 1949 och har titeln Suppleant, Strömberg, Stig Bo Åke som är född 1952 och har titeln Revisor, PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .

Kungsdata Aktiebolag har 556077-0819 som sitt organisationsnummer.