Micromed Aktiebolag

Hallands län

Information

Micromed Aktiebolag är ett av många företag som finns i Kungsbacka. Det är nämligen den kommunen som Micromed Aktiebolag finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av företag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Micromed Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har företaget varit sedan 1994-01-01.

Micromed Aktiebolag som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1988-02-09. Men sedan 1988-01-01 så har Micromed Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till företaget så gör man det till Ålgårdav. 423, 434 97, Kungsbacka. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Micromed Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0300-545340.

Kungsbacka arbetar för att företag som Micromed Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Micromed Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat företag i Hallands län.

Bolaget skall bedriva sk tredjepartsservice inom industriell och medicinteknisk utrustning, handel med industriell och medicinteknisk utrustning, konsult- och utbildningsverksamhet inom teknisk information och service, uthyrningsverksamhet inom industriell och medicintekniska branschen, köp och försäljning av fast egendom samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Micromed Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Pahlby, Kjell Torkel -Pahlby, Yvonne Margareta.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Micromed Aktiebolag och det är följande personer, Pahlby, Kjell Torkel som är född 1950 och har titeln VD, Pahlby, Kjell Torkel som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Pahlby, Yvonne Margareta som är född 1948 och har titeln Suppleant, Lundberg, Göran Anders som är född 1948 och har titeln Revisor, Jonasson, Maria Louise som är född 1971 och har titeln Revisorssuppleant, BDO Nordic Göteborg KB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Micromed Aktiebolag är 556318-0362.