Wessblads Utvecklings Aktiebolag

Hallands län

Information

Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom utbildning, organisations- och personal- utveckling samt köpa, utveckla och sälja tjänster och produkter anknutna till dess områden, att äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, samt ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Så lyder verksamhetsbeskrivningen för Wessblads Utvecklings Aktiebolag vars bolagstyp är Aktiebolag.

I Kungsbacka så är Wessblads Utvecklings Aktiebolag ett av många bolag vars bolagstyp är Aktiebolag och tittar vi till hela Hallands län så finns det ännu fler.

Kungsbacka arbetar för att främja liknande bolag så att det ska trivas både i Kungsbacka och i Hallands län. Redan 1990-06-14 så skapades Wessblads Utvecklings Aktiebolag och bolaget är har F-skattsedel Wessblads Utvecklings Aktiebolag har haft det sedan 1994-01-01.

Wessblads Utvecklings Aktiebolag är även registrerat för moms vilket de har varit sedan 1998-01-01

556397-4426 är organisationsnummret för bolaget som finns i Kungsbacka.

Just nu är Wessblads Utvecklings Aktiebolag Privat, ej börsnoterat och det finns många bolag som är Privat, ej börsnoterat i Hallands län

Vill ni komma i kontakt med Wessblads Utvecklings Aktiebolag så går det att nå dem via telefon på 031-911929 fungerar inte det går det att skicka ett brev till bolaget på följande adress: .

Firman tecknas av styrelsen Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Följande personer är på något sätt aktiva inom Wessblads Utvecklings Aktiebolag är Wessblad, Ulf Hans Adolf som är född 1927 och har titeln VD, Wessblad, Ulf Hans Adolf som är född 1927 och har titeln Ordinarie ledamot, Wessblad Hård, Ulla Jenny Charlotta som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Wessblad, Barbro Elice som är född 1939 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundberg, Ulla May Dagny som är född 1923 och har titeln Suppleant, Olsson, Sven Henrik som är född 1965 och har titeln RevisorBDO Nordic Göteborg KB som är född och har titeln Revisor, .