Z Engström-Kodedova AB

Hallands län

Information

Z Engström-Kodedova AB är ett av många bolag som finns i Kungsbacka. Det är nämligen den kommunen som Z Engström-Kodedova AB finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Z Engström-Kodedova AB som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1995-07-18.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till N. Allég. 8, 413 01, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Z Engström-Kodedova AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Kungsbacka arbetar för att bolag som Z Engström-Kodedova AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Z Engström-Kodedova AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Hallands län.

Bolaget skall bedriva byggkonsultverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Z Engström-Kodedova AB är följande:
Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Z Engström-Kodedova AB och det är följande personer, Önnheim, Nils Gustaf Peter som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamot, Olsson, Sven Olof Christer som är född 1953 och har titeln Suppleant, Kollberg, Carl Magnus Gustaf som är född 1951 och har titeln Revisor, KLN Revision AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Z Engström-Kodedova AB är 556521-2445.