ML Nyström Konsult AB

Hallands län

Information

I Kungsbacka finns det ett Aktiebolag som heter ML Nyström Konsult AB. Det finns flera företag som liknar ML Nyström Konsult AB i Hallands län. Kungsbacka är verksamma för att främja företagandet i kommunen.

ML Nyström Konsult AB är registrerat F-skatt och har varit det sedan 1997-01-01 och det finns flera bolag som är det i Hallands län.

Sedan 1997-11-06 så har ML Nyström Konsult AB varit registrerat och sedan 1997-01-01 så har företaget varit momsregistrerat. Idag är ML Nyström Konsult AB Privat, ej börsnoterat och det finns fler företag som är det i Kungsbacka.

Vill man komma i kontakt med ML Nyström Konsult AB så kan man gör det genom att posta ett brev till Solvändan 11, 439 30, Onsala. Vi ni istället prata med ML Nyström Konsult AB så kan ni göra det på .

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ADB-området. Bolaget skall även anta uppdrag avseende kliniska lämedelsprövningar samt bedriva konsultverksamhet inom området allmänmedicin. Bolaget skall ävensom äga och förvalta fast och lös egendom samt idka handel med aktier, andelar och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

De som idag har ett visst ansvar för företaget är idag Nyström, Eva Margareta som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Folke Lennart som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Nyström, Anna-Karin som är född 1975 och har titeln Suppleant, Tjärnlund, Eva Mia Maria som är född 1978 och har titeln Suppleant, Kvist, Per Erik Torgny som är född 1957 och har titeln Revisor, Grant Thornton Sweden AB som är född och har titeln Revisor.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Nyström, Eva Margareta -Nyström, Folke Lennart .

ML Nyström Konsult AB har 556548-0240 som sitt organisationsnummer.