Ingvar Bengtson Kullavik AB

Hallands län

Information

Ingvar Bengtson Kullavik AB är ett av många verksamheter som finns i Kungsbacka. Det är nämligen den kommunen som Ingvar Bengtson Kullavik AB finns i och den tillhör även Hallands län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Ingvar Bengtson Kullavik AB som idag finns i Hallands län har varit registrerat sedan 1998-10-12.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Kungsporten 5A, 427 50, Billdal. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Ingvar Bengtson Kullavik AB så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: .

Kungsbacka arbetar för att verksamheter som Ingvar Bengtson Kullavik AB ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Ingvar Bengtson Kullavik AB. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Hallands län.

Bolaget skall i egen regi eller genom dotterbolag bedriva konsultverksamhet inom området organisation, kursverksamhet inom kompetensområdena, underhållning genom personliga framträdanden, marknadsföring i samband med elitsegling, elitsegling, produktutveckling av träningsredskap och sportutrustning och försäljning av dessa, tränaruppdrag inom olika sporter, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Ingvar Bengtson Kullavik AB är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Ingvar Bengtson Kullavik AB och det är följande personer, Bengtson, Jan Ingvar Harald som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Hanson, Eva Helena som är född 1956 och har titeln Suppleant, Carlsson, Kjell Göran som är född 1954 och har titeln Revisor, Revexa Revision Göteborg Aktiebolag som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Ingvar Bengtson Kullavik AB är 556560-7685.