Axhag Förvaltning & Försäkring AB

Hallands län

Information

Axhag Förvaltning & Försäkring AB hittar ni ett Hallands län som inte är som andra län. I Hallands län hittar ni Kungsbacka som är den kommunen där Axhag Förvaltning & Försäkring AB finns. I Kungsbacka så finns det många olika Aktiebolag och i Hallands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Axhag Förvaltning & Försäkring AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Axhag Förvaltning & Försäkring AB har haft sedan 2007-01-25. Axhag Förvaltning & Försäkring AB har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Axhag Förvaltning & Försäkring AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Hilmas v. 1, 427 50, Billdal men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 031-638045.

Kungsbacka arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Hallands län för att locka till sig fler företag.

Idag är Axhag Förvaltning & Försäkring AB Privat, ej börsnoterat.

Axhag Förvaltning & Försäkring AB har idag 556707-8133 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen är den som för stunden ansvarar för Axhag Förvaltning & Försäkring AB

Bolaget skall förmedla försäkringar och finansiella tjänster, dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bankrörelse eller lagen om kreditmarknadsbolag samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

I Axhag Förvaltning & Försäkring AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Axhag, Lars-Olof som är född 1955 och har titeln VD, Axhag, Lars-Olof som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Axhag, Eva Helena Elisabet som är född 1965 och har titeln Suppleant, Börjesson, Carl Fredrik som är född 1971 och har titeln Revisor, Ernst & Young Sweden AB som är född och har titeln Revisor, .